085-1308791

Ouderdom gerelateerde cognitieve afwijkingen in relatie tot de rijgeschiktheid. ⚕️

Bestuurder met cognitieve in de auto.

Dementie is een aandoening die de cognitieve functies aantast en kan leiden tot verschillende symptomen, zoals geheugenverlies, desoriëntatie, gedragsveranderingen en veranderingen in emoties. Omdat deze symptomen een negatieve invloed kunnen hebben op de veiligheid in het verkeer, is het belangrijk om bij vermoeden van dementie te kijken naar de medische geschiktheid van de persoon een voertuig te besturen. In Nederland moeten mensen vanaf 75 jaar elke vijf jaar een rijbewijskeuring ondergaan. Dit is een medische keuring uitgevoerd door een keuringsarts. Hierbij wordt beoordeeld of de persoon lichamelijk en geestelijk nog in staat is om veilig auto te rijden. Lees meer over de implicaties van dementie op de rijgeschiktheid. 

Inhoud

Dementie valt onder de ouderdom gerelateerde cognitieve afwijkingen

In Nederland Is Er Een Toenemend Aantal 75-Plussers Dat In Het Bezit Is Van Een Autorijbewijs. Volgens Cijfers Van Het CBS Was Dit Aantal Op 1 Januari 2023 Bijna 1 Miljoen, Wat Bijna 6% Meer Is Dan Het Aantal Op Dezelfde Datum In 2022. Deze Toename Kan Worden Toegeschreven Aan De Vergrijzing En Het Feit Dat Een Groter Percentage Van Deze Groep Momenteel Een Rijbewijs Heeft Dan In Het Verleden. Bovendien, Binnen Deze Groep Bestaat Ongeveer 14% Uit Personen Van 85 Jaar Of Ouder, Wat Overeenkomt Met Ongeveer 140.000 Personen. Deze Ouderen Moeten Periodiek Een Rijbewijskeuring Ondergaan, Zoals De CBR-Keuring, Om De Veiligheid Op De Weg Te Waarborgen.

Als er een vermoeden bestaat van dementie, heeft dat gevolgen voor uw rijbewijs

U moet dan namelijk langs de keuringsarts, die gaat onderzoeken of dit vermoeden gegrond is. Hiervoor gebruikt de keuringsarts de OPS score. Deze drie letters staan voor drie onderdelen: Oriëntatie & geheugen, Praktische vaardigheden & aandacht, Sociaal en persoonlijk functioneren. Mocht er naar aanleiding van deze toets door de keuringsarts een vermoeden bestaan op dementie, dan wordt u doorverwezen naar een medisch specialist. Deze medisch specialist brengt uitgebreid in kaart tot in hoeverre u een dementieel beeld vertoont. Hiervoor maakt hij gebruik van de Clinical Dementia Rating (CDR).

Wat betekent dit alles dan voor uw rijbewijs?

Voor mensen met een klein rijbewijs/personenauto (A1, A2, A, B, B+ E en T) geldt: Als u een zeer lichte of lichte vorm van dementie (CDR 0.5 of 1) heeft, kunt u met een rijtest afgenomen door een deskundige van het CBR, toch als rijgeschikt worden verklaard. Deze geschiktheid is geldig voor 1 jaar. Bij zeer lichte dementie kan het rijbewijs met de rijtest én een neuropsychologisch onderzoek, in uitzonderlijke gevallen 3 jaar geldig worden verklaard. Deze geldigheid geldt alleen voor privégebruik. Als u een matige (CDR 2) of ernstige (CDR 3) vorm van dementie heeft, kan uw rijbewijs helaas niet langer geldig zijn.[1]Voor mensen met een groot rijbewijs/vrachtwagen (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en D1E) geldt: Mensen bij wie iedere vorm van dementie vastgesteld is, worden beschouwd als ongeschikt voor een rijbewijs in deze categorie. [2] 

[1] Paragraaf 8.6.1a bijlage bij Regeling eisen geschiktheid 2000, geraadpleegd op 10-08-2022

[2] Paragraaf 8.6.1b bijlage bij Regeling eisen geschiktheid 2000, geraadpleegd op 10-08-2022

Twijfelt u over de rijgeschiktheid of over de gezondheidsverklaring?

Om de veiligheid op de weg te waarborgen voor alle weggebruikers, moeten we extra aandacht besteden aan de groeiende groep 75-plussers met een rijbewijs in Nederland. Dit kan worden bereikt door middel van een rijbewijskeuring bij een keuringsarts, het bewust om gaan met de risico’s en het gebruik van technologie. Derhalve moeten ouderen zich bewust zijn van hun gezondheid en de rijvaardigheden en de risico’s. Indien u zich zorgen maakt over de rijbewijskeuring, uw medische toestand of het invullen van de gezondheidsverklaring voor het rijbewijs, kunt u contact opnemen met onze deskundige keuringsartsen voor professioneel advies en begeleiding. Neem vandaag nog contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek. Ons doel is om ervoor te zorgen dat u zich comfortabel voelt bij het invullen van uw gezondheidsverklaring of bij het ondergaan van de medische keuring, zodat u zonder zorgen de weg op kunt. Aanbevolen artikelen
Disclaimer: Er wordt uiterste zorg gedragen ten aanzien van de juistheid van de artikelen, maar de website kan niet garanderen dat de informatie altijd volledig en accuraat is. Bovendien wordt aan de lezer aangeraden om de informatie te verifiëren en eigen bronnen te raadplegen of maak een afspraak met de keuringsarts voordat er actie wordt ondernomen op basis van de informatie die op de website wordt verstrekt. Derhalve benadrukken we dat de informatie alleen ter referentie is en niet bedoeld is ter vervanging van professioneel medisch advies of rijbewijskeuring. Daarnaast benadrukken we ook dat de verantwoordelijkheid voor het nemen van medische beslissingen bij de lezer ligt en niet bij de auteur of de website. Ten slotte, als er fouten of onjuistheden worden gevonden in de informatie, wordt de lezer aangemoedigd om contact op te nemen met de website of de redactie om deze te corrigeren.
Rijbewijskeuring Holland B.V.
4.7
Gebaseerd op 1159 beoordelingen
powered by Google
js_loader