085-1308791

Rijbewijskeuring touringcarchauffeurs (medibus)

De medische keuring voor touringcarchauffeurs

Als u valt onder het CAO Besloten busvervoer of als u een zelfstandige touringcarchauffeur bent, dan dient u periodiek gekeurd te worden. Deze medische keuring is verplicht als u in dienst treedt en deze keuring wordt vervolgens elke 5 jaar opnieuw uitgevoerd.

Kosten

De prijs voor een Rijbewijskeuring Touringcarchauffeur bedraagt €84,95- inclusief BTW.

Wat houdt de rijbewijskeuring touringcarchuaffeurs (medibus) In?

Het doel van de keuring is  om te beoordelen of u het voertuig zelfstandig en op een veilige manier kunt bedienen. Hiervoor verricht de keuringsarts een medisch onderzoek om eventuele gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Anamnese. Dit houdt in dat uw medische voorgeschiedenis wordt bevraagd middels de Gezondheidsverklaring Touringcarchauffeurs.
  • Onderzoek van de ogen door middel van een visus- en gezichtsveldtest
  • Bloeddrukmeting
  • Urineonderzoek
  • Eventueel lichamelijk onderzoek

Aanvraagprocedure

U kunt gelijk een afspraak maken voor een rijbewijskeuring touringcarchauffeur. U dient enkel het formulier “Gezondheidsverklaring Touringcarchauffeurs” in te vullen en mee te nemen naar de keuring. U kunt dit formulier HIER downloaden. Let op! Voor de keuring om het groot rijbewijs te verlengen kiest u voor de keuring “Rijbewijskeuring Groot (C/D/E)” tijdens het maken van de afspraak. U kunt tevens HIER meer informatie over deze keuring vinden.

Kwaliteit & bevoegdheid

Rijbewijskeuring Holland werkt samen met de gecertificeerde arbodiensten Reactiva B.V. en ArboVita B.V. Hierdoor is Rijbewijskeuring Holland niet alleen bevoegd voor touringcarchauffeurskeuringen, maar is ook de kwaliteit van alle arbogerelateerde keuringen geborgd.
Rijbewijskeuring Holland B.V.
4.7
Gebaseerd op 1178 beoordelingen
powered by Google
js_loader