085-1308791

Hoe kan je een medische keuring​ voor je rijbewijs laten uitvoeren?

Heb je een Medische Keuring Rijbewijs nodig? Dan ben je hier op de juiste plek.

Wij leggen uit wat deze medische keuring voor je rijbewijs inhoudt, en hoe hoe je deze makkelijke n snel kan laten uitvoeren.

Voor wie is deze keuring?

Als u jonger dan 75 jaar bent, en als u een vraag op de gezondheidsverklaring van het CBR met een “ja” heeft beantwoord, dan dient u medische keuringen voor uw rijbewijs te ondergaan. Ook als uw gezondheidstoestand is veranderd dient u doorgaans gekeurd te worden.

Groot rijbewijs

Als u een groot rijbewijs heeft, dient u bij de keuring door een arboarts of door een gecertificeerde keuringsarts gekeurd te worden. U kunt hiervoor ook prima bij ons terecht. Kies dan bij het maken van een afspraak voor de keuring: “Rijbewijskeuring groot C/D/E”. U kunt hier meer lezen over deze rijbewijskeuring.

Gezondheidsverklaring CBR

Voor dat u gekeurd kan worden, moet u dit eerst aangeven bij het CBR.

Hiervoor moet u de gezondheidsverklaring CBR invullen en indienen bij het CBR.

U kunt de gezondheidsverklaring verkrijgen bij het CBR of in sommige gevallen bij uw gemeente. Het CBR stuurt u dan een bericht met de keuringsverslag(en) (met ZD-codes). Zodra u de keuringsverslagen heeft, bent u klaar om een medische keuringsafspraak voor je rijbewijs te maken.

Kosten

De prijs van een medische keuring bedraagt 74,95 inclusief BTW.

Onderdelen keuring rijbewijs

Het doel van medische keuringen is om het CBR in staat te stellen om te beoordelen of u het voertuig zelfstandig en op een veilige manier kunt bedienen. Hiervoor verricht de keuringsarts een preventief medisch onderzoek om eventuele gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Het onderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan en is afhankelijk van uw gezondheidssituatie én hetgeen dat uitgevraagd wordt door het CBR:
  • Anamnese: Dit houdt in dat uw medische voorgeschiedenis wordt bevraagd;
  • Lichamelijk onderzoek: Dit houdt in dat de arts uw lichaam onderzoekt op relevante bevindingen en andere bijzondere medische eisen onderzoekt.

Waarom deze medische keuring voor het rijbewijs?

Via medische keuringen voor het rijbewijs wordt de rijgeschiktheid van u, als bestuurder, beoordeeld. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de veiligheid van andere verkeersdeelnemers is het van belang dat u zowel mentaal als fysiek gezond bent. Door bijvoorbeeld leeftijd, en de daarbij komende lichamelijke ongemakken, kan het gebeuren dat de rijvaardigheid van de bestuurder verslechtert. Tijdens de medische keuring zullen bepaalde gezondheidsrisico´s, indien aanwezig, door de keuringsarts worden vastgesteld die van invloed kunnen zijn op de rijvaardigheid. De keuringsarts legt de resultaten van het onderzoek vast in het keuringsverslag. Na de keuring wordt dit verslag direct, digitaal naar het CBR verstuurd via het ZorgDomein. Op basis van het keuringsverslag beslist een arts bij het CBR of er bepaalde gezondheidsrisico’s aanwezig zijn. De CBR-arts kan daarop kunnen beslissen of aanvullend onderzoek nodig is of dat mogelijk, het rijbewijs niet kan worden behaald of verlengd. keuring voor het rijbewijs?  

Het onderzoek

Het is van belang dat u op verschillende bijzondere medische eisen wordt getoetst. Bespreek belangrijke details uit uw medische voorgeschiedenis met de arts die de medische keuring bij u afneemt. Het is hierbij van belang dat u open bent over alle informatie zodat er een reëel beeld kan worden geschetst van uw persoonlijke situatie. Vergeet hierbij ook vooral uw medicijngebruik niet te vermelden. Sommige medicijnen kunnen namelijk uw rijgedrag negatief beïnvloeden. Naast een mondelinge bespreking zal de keuringsarts tijdens het lichamelijke onderzoek uw lichaam testen op bijvoorbeeld zicht, door het uitvoeren van een oogtest. Ook urineonderzoek en een bloeddruktest zijn onderdeel van de medische keuring. Het CBR beslist op basis van de resultaten van de keuring of er aanvullende vragen zijn voor de keuringsarts of dat men naar een specialist moet.

Is de rijtest een standaard onderdeel van de medische keuring?

Nee. Wij leveren enkel medische testresultaten aan, het CBR kan beslissen of iemand een rijtest moet ondergaan. Rijbewijskeuring Holland is hier niet bij betrokken.

Rijbewijs C en D

Er bestaan dus medische keuringen voor mensen met een leeftijd van 75 jaar of ouder en voor iedereen met een afwijkende gezondheidssituatie. Daarnaast is een keuring op medisch gebied ook noodzakelijk voor mensen die rijbewijs C (vrachtauto) of D (bus) willen halen of behouden. Rijbewijs C of D wordt ook wel groot rijbewijs genoemd. In deze gevallen gaat het namelijk vaak om zware en grote voertuigen waardoor het risico op de verkeersveiligheid toeneemt. Ook neemt u als bestuurder van deze voertuigen vaak urenlang per dag deel aan het verkeer wat invloed heeft op de verkeersveiligheid. Voor het behalen van het rijbewijs C of D wordt er door het CBR een keuringsarts ingezet om de medische keuringen uit te voeren. Op deze manier wordt de verkeersveiligheid van iedereen op de weg gewaarborgd. Via de website maakt u makkelijk een afspraak voor een groot rijbewijskeuring C of D.

75 jaar en ouder

Niet voor iedereen die al een rijbewijs heeft of die een rijbewijs wil halen, is het nodig om een medische keuring uit te laten voeren. Voor mensen van 75 jaar of ouder is het bijvoorbeeld verplicht om een medische keuring rijbewijs te ondergaan. De keuring zal vanaf deze leeftijd elke 5 jaar herhaald moeten worden indien u zelfstandig in uw auto rond wilt blijven rijden.

Preventief onderzoek

Niet alleen voor alle 75-plussers, maar ook iedereen die op de gezondheidsverklaring van het CBR een vraag met ´ja´ heeft beantwoord, is het verplicht een preventief medisch onderzoek te doorstaan. Mocht u twijfelen of u een medische keuring nodig heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met het CBR. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor een veilige deelname aan het verkeer. Het is daarom prettig om er zeker van te zijn of een bepaalde verandering in uw gezondheid gevolgen kan hebben op uw rijgedrag. Er zijn namelijk bepaalde aandoeningen of medicijnen die een negatieve invloed kunnen hebben op uw rijgeschiktheid. U kunt ook met uw zorgverlener bespreken of het nodig is om een medische keuring uit te laten voeren.

Onze keuringen kunnen overal in Nederland

Indien u verplicht bent om een medische keuring voor uw rijbewijs uit te laten voeren, kunt u via onze website een afspraak maken. Voor de medische keuring kunt u terecht bij één van de vele locaties van Rijbewijskeuring Holland. In bijna alle provincies in het land is er wel een locatie waar u terecht kunt voor een medische keuring. In de grotere steden, zoals Amsterdam en Rotterdam, zijn er zelfs meerdere locaties waar u uit kunt kiezen. In de meeste gevallen hoeft u niet ver te reizen naar de dichtstbijzijnde keuringslocatie. Selecteer de locatie en het tijdstip van uw voorkeur. A  ls u met grote haast een medische keuring nodig heeft dan kunt u overwegen om een spoedkeuring aan te vragen. Zo bent u snel aan de beurt op een locatie bij u in de buurt.

Goed plannen

Begin op tijd met het inplannen van een afspraak voor een medische keuring. Het is aan te raden om een aantal maanden voor het verlopen van uw huidige rijbewijs een medische keuring aan te vragen. De daadwerkelijke medische keuring zal niet langer dan een half uur van uw tijd in beslag nemen, maar het hele proces van aanvraag tot uitslag kan weken tot maanden duren. In het geval dat het CBR bijvoorbeeld besluit dat er aanvullende onderzoeken nodig zijn om de resultaten te onderbouwen, dan bestaat er een grote kans dat u een bepaalde specialist in het ziekenhuis zult moeten bezoeken. Specialisten die dergelijke aanvullende onderzoeken uitvoeren zijn bijvoorbeeld urologen, psychiaters of oogartsen. Houd bij aanvullende specialistische onderzoeken ook rekening met het feit dat de kosten ervan in de meeste gevallen voor uw eigen rekening komen. Daarnaast hebben sommige specialisten wachttijden van soms wel maanden, waardoor u er verstandig aan doet om tijdig een afspraak in te plannen voor een medische keuring. Zo voorkomt u dat uw rijbewijs verloopt, terwijl u de uitslag van de medische keuring nog niet binnen heeft. Maakt u zich trouwens niet druk over de geldigheidsduur van de resultaten van de medische keuring. Deze blijven namelijk tot wel een jaar lang geldig.  

Wel of niet goedgekeurd

Heeft u het Medische Keuring Rijbewijs gedaan, zijn de onderzoeksresultaten verstuurd naar het CBR? Na het bekijken en beoordelen van alle informatie zal de arts die de keuring uitvoert bij het CBR bepalen of u geschikt bent om uw voertuig te mogen besturen. Indien de uitslag positief is, zal er een Verklaring van Geschiktheid worden uitgegeven. Met deze verklaring kunt u bij de balie van het gemeentehuis persoonlijk uw nieuwe rijbewijs aanvragen of uw huidige rijbewijs verlengen. Afhankelijk van de lengte van het aanvraagproces bij uw gemeente heeft u binnen enkele dagen tot weken uw rijbewijs binnen en kunt u veilig de weg op. Het kan zijn dat er in uw geval wordt bepaald dat u rijgeschikt bent voor een bepaalde tijd. Op uw rijbewijs zal er dan een einddatum staan. Daarnaast kan het zijn dat u alleen de weg op mag onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zullen ook op uw rijbewijs worden genoteerd in de vorm van een code. Via het CBR wordt u geïnformeerd over de aanpassingen die u moet doorvoeren om deel te mogen nemen aan het verkeer.

Wanneer kan of moet ik mij opnieuw laten keuren?

Indien u vanwege uw leeftijd een Medische Keuring Rijbewijs nodig heeft, houd er dan rekening mee dat u elke vijf jaar opnieuw een medische keuring moet doorstaan. Ook als uw gezondheidssituatie verandert, kan het nodig zijn om opnieuw een medische keuring uit te laten voeren. In het ergste geval wordt er door de arts van het CBR besloten dat uw rijgeschiktheid niet voldoende is. Uw rijbewijs zal dan niet worden verlengd of aangevraagd kunnen worden. Mocht u in het bezit zijn van een rijbewijs dan zal deze ongeldig worden verklaard. Indien de ongeschiktheid van de rijvaardigheid te maken heeft met gezondheidsproblemen die nu niet meer van toepassing zijn, dan is het mogelijk om opnieuw een medische keuring te doorlopen. Indien u het niet eens bent met de uitslag dan kunt u bij het CBR bezwaar maken of een herkeuring aanvragen.
Rijbewijskeuring Holland B.V.
4.7
Gebaseerd op 1159 beoordelingen
powered by Google
js_loader