Medische keuring

Voor wie?

Als u jonger dan 75 jaar bent, en als u een vraag op de gezondheidsverklaring van het CBR met een “ja” heeft beantwoord, dan dient u medisch gekeurd te worden. Ook als uw gezondheidstoestand is veranderd dient u gekeurd te worden.

Wat moet u als eerst doen?

Voor dat u gekeurd kan worden, moet u dit eerst aangeven bij het CBR. Hiervoor moet u de gezondheidsverklaring invullen en indienen bij het CBR. U kunt de gezondheidsverklaring verkrijgen bij het CBR of in sommige gevallen bij uw gemeente. Het CBR stuurt u dan een bericht met de keuringsverslag(en) (met ZD-codes). Zodra u de keuringsverslagen heeft, bent u klaar om een keuringsafspraak te maken.

Kosten

De prijs van een medische keuring bedraagt 74,95- inclusief BTW.

Wat houdt de medische keuring in?

Het doel van de keuring is om het CBR in staat te stellen om te beoordelen of u het voertuig zelfstandig en op een veilige manier kunt bedienen. Hiervoor verricht de keuringsarts een medisch onderzoek om eventuele gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  •  Anamnese. Dit houdt in dat uw medische voorgeschiedenis wordt bevraagd;
  • Onderzoek van de ogen door middel van een visus- en gezichtsveldtest;
  • Bloeddrukmeting;
  • Urineonderzoek;
  • Eventueel lichamelijk onderzoek.

Kan ik met mijn groot rijbewijs ook gekeurd worden?

Als u een groot rijbewijs heeft, dient u door een arboarts of door een gecertificeerde keuringsarts gekeurd te worden. U kunt hiervoor ook prima bij ons terecht. Kies dan bij het maken van een afspraak voor de keuring: “Rijbewijskeuring groot C/D/E”. U kunt hier meer lezen over deze rijbewijskeuring.