085-1308791

Verlies van het gezichtsvermogen en de invloed op de rijgeschiktheid. ⚕️

Hoe verlies van gezichtsvermogen invloed heeft op de rijgeschiktheid Tijdens uw leven kunt u te maken krijgen met verlies van uw zicht. Dit kan zich langzaam ontwikkelen of direct aanwezig zijn vanaf uw geboorte. In veel gevallen kunnen brillen of contactlenzen bijdragen aan een verbetering van het gezichtsvermogen. Na uw 65e levensjaar is het echter waarschijnlijker dat verlies van zicht veroorzaakt wordt door een oogaandoening, zoals cataract (staar). In dit artikel wordt de impact van een verslechtering van het gezichtsvermogen op het behoud van uw rijbewijs besproken. Het gezichtsvermogen wordt tijdens de keuring geëvalueerd door een arts of naar aanleiding van de resultaten van een bevoegd opticien/optometrist. Hiervoor wordt vaak het "Landolt C"-onderzoek gebruikt. Misschien heeft u de kaart wel eens in de huisartsenpraktijk gezien: een grote witte poster met verschillende "C's". Elke "C" heeft een opening op een andere locatie en hoe verder omlaag op de kaart, hoe kleiner de "C" (en dus ook de opening) wordt. U staat op een afstand van een aantal meter en wordt gevraagd één oog te bedekken. Met het andere oog moet u aangeven waar de opening in de "C" zit, totdat u dit niet meer kunt waarnemen. Dit onderzoek wordt herhaald met het andere oog en daaruit komt een score. Bijvoorbeeld, een score van 0.5 betekent dat u tweemaal zo dichtbij moet staan om hetzelfde te zien als iemand zonder visusverlies. Indien de score bij de arts onzeker is, kan dit aanleiding geven voor een vervolgonderzoek bij een specialist. U wordt dan doorverwezen naar een oogarts voor een medisch gespecialiseerd oogonderzoek. Hierbij zal de specialist, het specialistisch visusonderzoek uitvoeren. De uitkomst van het specialistische oogonderzoek kan verschillen van die bij de keuringsarts, door factoren zoals spanning, vermoeidheid en/of specialistische apparatuur. Het onderzoek vindt plaats met en zonder correctie (bijv. bril voor ver afzicht). De scores staan op het formulier van de keuringsarts. Het CBR bepaalt hiermee of u uw rijbewijs houdt en op welke manier. Wees op de hoogte: afkappunten verschillen voor klein/groot rijbewijs, controleer dus bij welke groep u valt.

Hoe verlies van gezichtsvermogen invloed heeft op de rijgeschiktheid.

Verlies van gezichtsvermogen en invloed hiervan op uw rijgeschiktheid.

Tijdens uw leven kunt u te maken krijgen met verlies van uw zicht. Dit kan zich langzaam ontwikkelen of direct aanwezig zijn vanaf uw geboorte. In veel gevallen kunnen brillen of contactlenzen bijdragen aan een verbetering van het gezichtsvermogen. Na uw 65e levensjaar is het echter waarschijnlijker dat verlies van zicht veroorzaakt wordt door een oogaandoening, zoals cataract (staar). In dit artikel wordt de impact van een verslechtering van het gezichtsvermogen op het behoud van uw rijbewijs besproken.

 

Het gezichtsvermogen wordt tijdens de keuring geëvalueerd door een arts of naar aanleiding van de resultaten van een bevoegd opticien/optometrist. Hiervoor wordt vaak het “Landolt C”-onderzoek gebruikt. Misschien heeft u de kaart wel eens in de huisartsenpraktijk gezien: een grote witte poster met verschillende “C’s”. Elke “C” heeft een opening op een andere locatie en hoe verder omlaag op de kaart, hoe kleiner de “C” (en dus ook de opening) wordt. U staat op een afstand van een aantal meter en wordt gevraagd één oog te bedekken. Met het andere oog moet u aangeven waar de opening in de “C” zit, totdat u dit niet meer kunt waarnemen. Dit onderzoek wordt herhaald met het andere oog en daaruit komt een score. Bijvoorbeeld, een score van 0.5 betekent dat u tweemaal zo dichtbij moet staan om hetzelfde te zien als iemand zonder visusverlies.

Indien de score bij de arts onzeker/onvoldoende is, kan dit aanleiding geven voor een vervolgonderzoek bij een specialist. U wordt dan doorverwezen naar een oogarts voor een medisch gespecialiseerd oogonderzoek. Hierbij zal de specialist, het specialistisch visusonderzoek uitvoeren. De uitkomst van het specialistische oogonderzoek kan verschillen van die bij de keuringsarts en het “Landolt C” onderzoek, door factoren zoals spanning, vermoeidheid en/of specialistische apparatuur in de klinische setting. Het onderzoek vindt plaats met en zonder correctie (bijv. bril voor ver afzicht). De scores staan op het formulier van de keuringsarts. Het CBR bepaalt hiermee of u uw rijbewijs houdt en op welke manier. Wees op de hoogte: afkappunten verschillen voor klein(regulier)/groot rijbewijs, controleer dus goed onder welke groep u valt.

Groep 1: 

Voor bestuurders met een (regulier) rijbewijs voor personenauto’s (A1, A2, A, B, B+ E, en T), geldt:

• Het zicht aan beide ogen samen moet ten minste 0.5 zijn.

• Bij een score tussen 0.4 en 0.5, is het in sommige gevallen mogelijk om het rijbewijs te behouden met een specialistisch rapport van een oogarts en een positieve rijtest, mits er geen andere oogziektes zijn.

• Als u slechts één functionerend oog heeft, moet de score van dat oog ook minimaal 0.5 zijn, en zijn er nog drie andere voorwaarden: een verplichte pauze van 3 maanden zonder te rijden, een rapport van de oogarts en een positieve rijtest.  


Bron: [1] Paragraaf 3.2.1 bijlage bij Regeling eisen geschiktheid 2000, geraadpleegd op 09-06-2022

Groep 2:

Voor bestuurders met een groot rijbewijs voor vrachtwagens (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en D1E) gelden de volgende regels: 

• De score van het beste oog moet minimaal 0.8 zijn, eventueel met hulp van brillen of lenzen. Het slechtste oog heeft een minimale score van 0.1 nodig. 

• Als u plotseling het zicht aan één oog verliest, is er een verplichte aanpassingstijd van 3 maanden nodig, inclusief een rapport van de oogarts en een positieve rijtest. Als u deze tests succesvol doorstaat, wordt uw rijbewijs opnieuw geldig, maar alleen voor Nederlandse wegen.  

 

 

Bron: [1] Paragraaf 3.2.2 bijlage bij Regeling eisen geschiktheid 2000, geraadpleegd op 09-06-2022

Aanbevolen artikelen
Disclaimer
Er wordt uiterste zorg gedragen ten aanzien van de juistheid van de artikelen, maar de website kan niet garanderen dat de informatie altijd volledig en accuraat is. Bovendien wordt aan de lezer aangeraden om de informatie te verifiëren en eigen bronnen te raadplegen of maak een afspraak met de keuringsarts voordat er actie wordt ondernomen op basis van de informatie die op de website wordt verstrekt. Derhalve benadrukken we dat de informatie alleen ter referentie is en niet bedoeld is ter vervanging van professioneel medisch advies of rijbewijskeuring. Daarnaast benadrukken we ook dat de verantwoordelijkheid voor het nemen van medische beslissingen bij de lezer ligt en niet bij de auteur of de website. Ten slotte, als er fouten of onjuistheden worden gevonden in de informatie, wordt de lezer aangemoedigd om contact op te nemen met de website of de redactie om deze te corrigeren.
Aanbevolen artikelen
Disclaimer: Er wordt uiterste zorg gedragen ten aanzien van de juistheid van de artikelen, maar de website kan niet garanderen dat de informatie altijd volledig en accuraat is. Bovendien wordt aan de lezer aangeraden om de informatie te verifiëren en eigen bronnen te raadplegen of maak een afspraak met de keuringsarts voordat er actie wordt ondernomen op basis van de informatie die op de website wordt verstrekt. Derhalve benadrukken we dat de informatie alleen ter referentie is en niet bedoeld is ter vervanging van professioneel medisch advies of rijbewijskeuring. Daarnaast benadrukken we ook dat de verantwoordelijkheid voor het nemen van medische beslissingen bij de lezer ligt en niet bij de auteur of de website. Ten slotte, als er fouten of onjuistheden worden gevonden in de informatie, wordt de lezer aangemoedigd om contact op te nemen met de website of de redactie om deze te corrigeren.
Rijbewijskeuring Holland B.V.
4.7
Gebaseerd op 1159 beoordelingen
powered by Google
js_loader