085-1308791

De uitdagingen van autorijden met chronisch hartfalen: Een overzicht van de rijgeschiktheidseisen

Hartfalen

Hoe zit dat met hartfalen en autorijden? Wanneer iemand met chronisch hartfalen het verlangen heeft om een rijbewijs te behalen of te verlengen, is het vereist dat de persoon een CBR-keuring ondergaat bij een erkende keuringsarts. Tijdens deze keuring zal de gezondheidssituatie van de bestuurder worden geëvalueerd, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan mogelijke hart- en vaatziekten. Het opvolgen van de aanbevelingen van de keuringsarts met betrekking tot de rijgeschiktheid is van vitaal belang voor mensen met hartfalen.

Oorzaken van hartfalen en de impact op de rijbewijskeuring

De oorzaken van hartfalen kunnen te maken hebben met het vullen of uitpompen van het hart, waardoor het bloed niet meer effectief naar organen en andere delen van het lichaam wordt gepompt. Mensen die lijden aan deze aandoening kunnen symptomen ervaren zoals vermoeidheid, kortademigheid en vochtretentie. Hartfalen kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals een voorgeschiedenis van hartinfarct, hoge bloeddruk, boezemfibrilleren, problemen met de hartkleppen of aandoeningen aan de hartspier. Elk van deze aandoeningen heeft zijn eigen regels met betrekking tot autorijden, waar we later in dit artikel op terug zullen komen.

De NYHA-klasse en de rijbewijskeuring

Ongeacht de oorzaak van het hartfalen gelden er specifieke regels voor patiënten met deze aandoening. Deze regels zijn gebaseerd op de NYHA-richtlijn, die de ernst van het hartfalen classificeert in vier categorieën op basis van de symptomen. Tijdens de rijbewijskeuring, die wordt uitgevoerd door uw keuringsarts, zal de arts bepalen in welke categorie u valt op basis van uw symptomen, zoals kortademigheid, overmatige vermoeidheid of hartkloppingen. De categorie maakt de ernst en ziektelast inzichtelijk voor het CBR.

Categorie 1: Geen klachten. Het hartfalen wordt goed behandeld.
Categorie 2: Alleen klachten tijdens zware inspanning, zoals rennen, hard fietsen of de trap oplopen met zware boodschappen.
Categorie 3: Ook klachten tijdens matige inspanning, zoals wandelen, fietsen of ramen wassen.

Categorie 4: Klachten in rust, bijvoorbeeld tijdens het kijken van televisie. 

De rijbewijskeuring regulier rijbewijs (categorie A, B, C, D, E en T)

Voor houders van een regulier rijbewijs (categorie A, B, C, D, E en T) gelden de volgende regels: Indien u in categorie 1 of 2 valt, kunt u na een keuring door een keuringsarts voor 5 jaar rijgeschikt worden verklaard. Als u in categorie 3 valt, dient u gekeurd te worden door een medisch specialist. In dat geval kan een verklaring voor maximaal 3 jaar worden afgegeven. Personen die in NYHA categorie 4 vallen, zijn helaas per definitie niet geschikt om hun rijbewijs te behouden.[1]

 

[1] Paragraaf 6.2a bijlage bij Regeling eisen geschiktheid 2000, geraadpleegd op 09-02-2022

Voor houders van een groot rijbewijs/vrachtwagen (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en D1E)

Voor houders van een groot rijbewijs/vrachtwagen (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en D1E) gelden de volgende regels: Indien u in categorie 1 of 2 valt, moet u voordat u rijgeschikt wordt verklaard, een medische verklaring overleggen waaruit blijkt dat uw hart een ejectiefractie heeft die hoger is dan 35%. Deze verklaring moet worden afgegeven door een medisch specialist. Personen die in NYHA categorie 3 en 4 vallen, zijn per definitie ongeschikt om hun rijbewijs te behouden.[2]

 

[2] Paragraaf 6.2b bijlage bij Regeling eisen geschiktheid 2000, geraadpleegd op 07-03-2022

Aanbevolen artikelen
Disclaimer: Er wordt uiterste zorg gedragen ten aanzien van de juistheid van de artikelen, maar de website kan niet garanderen dat de informatie altijd volledig en accuraat is. Bovendien wordt aan de lezer aangeraden om de informatie te verifiëren en eigen bronnen te raadplegen of maak een afspraak met de keuringsarts voordat er actie wordt ondernomen op basis van de informatie die op de website wordt verstrekt. Derhalve benadrukken we dat de informatie alleen ter referentie is en niet bedoeld is ter vervanging van professioneel medisch advies of rijbewijskeuring. Daarnaast benadrukken we ook dat de verantwoordelijkheid voor het nemen van medische beslissingen bij de lezer ligt en niet bij de auteur of de website. Ten slotte, als er fouten of onjuistheden worden gevonden in de informatie, wordt de lezer aangemoedigd om contact op te nemen met de website of de redactie om deze te corrigeren.
Rijbewijskeuring Holland B.V.
4.7
Gebaseerd op 1178 beoordelingen
powered by Google
js_loader