085-1308791

Diabetes en het rijbewijs: hoe beïnvloedt het gebruik van medicatie de rijgeschiktheid? ⚕️

Diabetes en het rijbewijs: hoe beïnvloedt het gebruik van medicatie de rijgeschiktheid?

Diabetes, ook bekend als suikerziekte, is een aandoening waarbij de bloedsuikerspiegel te hoog is. Er zijn twee soorten diabetes: type 1 en type 2. Bij type 1 produceert de alvleesklier geen insuline, terwijl bij type 2 de alvleesklier wel insuline aanmaakt, maar er steeds meer insuline nodig is om de bloedsuiker te verlagen. Het verlagen van de bloedsuikerspiegel gebeurt door middel van leefstijladviezen en medicatie. Voor het rijbewijs wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de soorten diabetes, maar wel tussen medicijnen die hypo’s kunnen veroorzaken en medicijnen die dit niet doen. Sommige medicijnen kunnen onbedoeld de bloedsuikerspiegel te veel verlagen, dit wordt een hypo genoemd. Een hypo kan gepaard gaan met bewustzijnsdalingen, hetgeen een veiligheidsrisico in het verkeer kan opleveren.

Bij diabetes waarbij geen hypo's worden veroorzaakt door het gebruik van medicatie.

Voor personen met een regulier rijbewijs (A1, A2, A, B, B+ E en T).

 • Een keuringsarts (of diabetesverpleegkundige) kan een aantekening maken waardoor u maximaal 5 jaar gerechtigd bent om auto te rijden.

 • Indien er complicaties zijn als gevolg van diabetes, zoals visusverlies, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen of handicaps, is een rijtest bij het CBR nodig voor een maximaal 3 jaar geldig rijbewijs. 

• Om de 10 jaar is een rapport van een oogarts verplicht. [1]


[1] Paragraaf 5.2.2a bijlage bij Regeling eisen geschiktheid 2000, geraadpleegd op 17-08-2022

Voor bestuurders met een groot rijbewijs (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en D1E) 

 • Een keuringsarts (of diabetesverpleegkundige) kan een aantekening maken waardoor u maximaal 5 jaar gerechtigd bent om auto te rijden.

 • Indien er complicaties zijn als gevolg van diabetes, zoals visusverlies, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen of handicaps, is een rijtest bij het CBR nodig voor een maximaal 3 jaar geldig rijbewijs. 

• Om de 10 jaar is een rapport van een oogarts verplicht. [2]

 


[2] Paragraaf 5.2.2b bijlage
bij Regeling eisen geschiktheid 2000, geraadpleegd op 17-08-2022

Bij diabetes waarbij mogelijk wel hypo's worden veroorzaakt door het gebruik van medicatie.

Voor personen met een regulier rijbewijs (A1, A2, A, B, B+ E en T).

• Diabetespatiënten die behandeld worden met medicijnen die een hypoglykemie kunnen veroorzaken en die de symptomen 1) hiervan herkennen, 2) kunnen hier adequaat mee omgaan en  3) regelmatig gecontroleerd worden door een diabetesdeskundige, kunnen op basis van goedkeuring van de arts of diabetesverpleegkundige geschikt worden verklaard voor een maximumperiode van vijf jaar.  

• Indien er complicaties van diabetes zijn (zoals: visusverlies, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen of beperkingen), is het rijbewijs na een rijtest bij het CBR maximaal 3 jaar geldig, op voorwaarde dat de hypo’s goed gevoeld worden. 

• Elk decennium is een rapport van de oogarts vereist. 

• Mensen met herhaalde, ernstige hypoglykemie zijn ongeschikt. Zij kunnen op basis van een rapport van een specialistische internist weer geschikt worden verklaard. 

• Indien er in het afgelopen jaar meer dan 2 keer een hypo plaatsvond waarbij hulp nodig was, is een speciaal rapport van de internist vereist. Dit rapport biedt pas opnieuw rijgeschiktheid 3 maanden na de laatste hypo. [3]


[3] Paragraaf 5.2.3a bijlage bij Regeling eisen geschiktheid 2000, geraadpleegd op 17-08-2022

 

 

 

Voor bestuurders met een groot rijbewijs (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en D1E).

• Bij iedere beoordeling is een rapport van een internist vereist en ten minste iedere vijf jaar een rapport van een oogarts. De maximale geschiktheidstermijn is drie jaar

• Er zijn 5 vereisten die moeten worden nageleefd: 

1. Geen ernstige hypo in afgelopen 12 maanden waarbij hulp van anderen nodig was.

2. Goed bewustzijn van hypo-risico’s.

3. Vermogen om hypo’s op tijd te waarnemen en adequaat te handelen. 4. Bloedsuiker minstens 2x per dag en voor het besturen van het voertuig meten. 

5. Geen ernstige complicaties van diabetes (visusverlies, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen of beperkingen).[4]


[4] Paragraaf 5.2.3b bijlage bij Regeling eisen geschiktheid 2000, geraadpleegd op 17-08-2022

 

Aanbevolen artikelen
Disclaimer
Er wordt uiterste zorg gedragen ten aanzien van de juistheid van de artikelen, maar de website kan niet garanderen dat de informatie altijd volledig en accuraat is. Bovendien wordt aan de lezer aangeraden om de informatie te verifiëren en eigen bronnen te raadplegen of maak een afspraak met de keuringsarts voordat er actie wordt ondernomen op basis van de informatie die op de website wordt verstrekt. Derhalve benadrukken we dat de informatie alleen ter referentie is en niet bedoeld is ter vervanging van professioneel medisch advies of rijbewijskeuring. Daarnaast benadrukken we ook dat de verantwoordelijkheid voor het nemen van medische beslissingen bij de lezer ligt en niet bij de auteur of de website. Ten slotte, als er fouten of onjuistheden worden gevonden in de informatie, wordt de lezer aangemoedigd om contact op te nemen met de website of de redactie om deze te corrigeren.
Aanbevolen artikelen
Disclaimer: Er wordt uiterste zorg gedragen ten aanzien van de juistheid van de artikelen, maar de website kan niet garanderen dat de informatie altijd volledig en accuraat is. Bovendien wordt aan de lezer aangeraden om de informatie te verifiëren en eigen bronnen te raadplegen of maak een afspraak met de keuringsarts voordat er actie wordt ondernomen op basis van de informatie die op de website wordt verstrekt. Derhalve benadrukken we dat de informatie alleen ter referentie is en niet bedoeld is ter vervanging van professioneel medisch advies of rijbewijskeuring. Daarnaast benadrukken we ook dat de verantwoordelijkheid voor het nemen van medische beslissingen bij de lezer ligt en niet bij de auteur of de website. Ten slotte, als er fouten of onjuistheden worden gevonden in de informatie, wordt de lezer aangemoedigd om contact op te nemen met de website of de redactie om deze te corrigeren.
Rijbewijskeuring Holland B.V.
4.7
Gebaseerd op 1159 beoordelingen
powered by Google
js_loader