085-1308791

Verlenging rijbewijs ouderen

verlenging rijbewijs ouderen

Veel mensen willen weten hoe het zit met de verlenging rijbewijs ouderen. Er is steeds meer vergrijzing in Nederland.

 

Recente statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben aangetoond dat het aantal 75-plussers in Nederland dat in het bezit is van een rijbewijs sterk toeneemt. Hoewel dit voor veel ouderen een belangrijke manier is om onafhankelijk en mobiel te blijven, brengt het ook risico’s met zich mee voor de verkeersveiligheid.

 

In dit artikel willen we dan ook ingaan op de gevolgen van deze ontwikkeling en op de maatregelen die genomen kunnen worden om het rijden voor ouderen veilig te houden. Hierbij zullen we onder andere de 75+ rijbewijskeuring, de CBR-keuring, de medische keuring en de rol van de keuringsarts bespreken bij de verlenging van je rijbewijs voor ouderen.

Toename aantal 75-Plussers met rijbewijs

 

In Nederland is er een toenemend aantal 75-plussers dat in het bezit is van een autorijbewijs. Volgens cijfers van het CBS was dit aantal op 1 januari 2023 bijna 1 miljoen, wat bijna 6% meer is dan het aantal op dezelfde datum in 2022. Deze toename kan worden toegeschreven aan de vergrijzing en het feit dat een groter percentage van deze groep momenteel een rijbewijs heeft dan in het verleden. Bovendien, binnen deze groep bestaat ongeveer 14% uit personen van 85 jaar of ouder, wat overeenkomt met ongeveer 140.000 personen. Deze ouderen moeten periodiek een rijbewijskeuring ondergaan, zoals de CBR-keuring, om de veiligheid op de weg te waarborgen.

Autobezit het hoogst onder 75-Plussers met rijbewijs

Het autobezit onder 75-plussers met een rijbewijs is het hoogst. Volgens een recent rapport hebben steeds meer Nederlandse automobilisten boven de 75 jaar een geldig rijbewijs en bezit de meerderheid van hen ook een auto. Deze groep kan een geldig rijbewijs verkrijgen of verlengen door een gezondheidsverklaring in te vullen en een medische keuring ondergaan bij een keuringsarts. Bovendien had aan het begin van dit jaar 11,5 miljoen Nederlandse burgers een rijbewijs, wat een toename is van 0,7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Bestuurders zonder medische voorgeschiedenis, jonger dan 75 jaar, dienen doorgaans louter een gezondheidsverklaring in te vullen bij het aanvragen of verlengen van het rijbewijs. Opmerkelijk genoeg zijn jongere mensen minder geneigd om een auto te bezitten. Zo bezit slechts 40 procent van de 1,8 miljoen bestuurders jonger dan 30 jaar een auto. In tegenstelling hiermee bedraagt het autobezit onder de leeftijdsgroepen 30-40 en 40-50 jaar respectievelijk 58 procent en 61 procent. Het is interessant om op te merken dat bestuurders boven de 75 jaar de leeftijdsgroep vormen met de hoogste autobezit cijfers, aangezien 75 procent van hen ook een auto bezit.

Hoger risico op ongelukken bij oudere automobilisten

Hoewel het rijbewijs voor ouderen een belangrijke vorm van mobiliteit en vrijheid kan zijn, is het ook belangrijk om stil te staan bij de risico’s. Oudere automobilisten hebben over het algemeen een hoger risico op ongelukken, met name vanwege afnemende lichamelijke en cognitieve vaardigheden. Een medische keuring kan helpen om vast te stellen of een oudere nog in staat is om veilig deel te nemen aan het verkeer. De keuringsarts speelt hierin een belangrijke rol. Derhalve heeft de overheid, ter bevordering van de verkeersveiligheid, de rijbewijskeuring voor 75+’ers verplicht. 

Hoger risico op ernstige ongelukken

In 2020 zijn er in Nederland 617 mensen omgekomen in het verkeer, zo blijkt uit statistieken over verkeersdoden. Deze cijfers benadrukken het belang van veiligheid op de weg en het belang van regelmatige medische keuringen, vooral voor risicogroepen zoals ouderen. Bovendien, een periodieke rijbewijskeuring kan eventuele lichamelijke of functionele afwijkingen tijdig aan het licht brengen. Opvallend is dat de grootste groep verkeersdoden bestaat uit 70-plussers en 80-plussers, die samen goed zijn voor 37% van het totale aantal verkeersdoden. Dit komt voornamelijk door de verminderde mobiliteit, ziekte of beperkingen en/of afname van de cognitieve vaardigheden binnen deze groepen, waardoor ze kwetsbaarder zijn in het verkeer. Het is daarom belangrijk dat deze groepen regelmatig medisch gekeurd worden door een bevoegd keuringsarts, om te bepalen of ze nog wel geschikt zijn volgens de criterea van de CBR-keuring om deel te nemen aan het verkeer.

Verlenging van je rijbewijs voor ouderen

Om de veiligheid op de weg te waarborgen, zijn er verschillende maatregelen die genomen kunnen worden om het rijden voor ouderen veilig te houden.
 
Hier hoort ook de verlenging rijbewijs voor ouderen bij. Zo kan er bijvoorbeeld meer aandacht worden besteed aan de keuringen bij het verlengen van het rijbewijs, en kan de keuringsarts specifieke aandacht besteden aan mogelijke medische aandoeningen die de rijgeschiktheid van ouderen kunnen beïnvloeden. Daarbij kunnen moderne hulpmiddelen of aanpassingen in het voertuig ook bijdragen aan het bevorderen van de veiligheid van oudere bestuurders.

Twijfelt U over de rijgeschiktheid of over de gezondheidsverklaring?

Om de veiligheid op de weg te waarborgen voor alle weggebruikers, moeten we extra aandacht besteden aan de groeiende groep 75-plussers met een rijbewijs in Nederland. Dit kan worden bereikt door middel van een rijbewijskeuring bij een keuringsarts, het bewust om gaan met de risico’s en het gebruik van technologie. Derhalve moeten ouderen zich bewust zijn van hun gezondheid en de rijvaardigheden en de risico’s. Indien u zich zorgen maakt over de rijbewijskeuring, uw medische toestand of het invullen van de gezondheidsverklaring voor het rijbewijs, kunt u contact opnemen met onze deskundige keuringsartsen voor professioneel advies en begeleiding. Neem vandaag nog contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek. 

 

Ons doel is om ervoor te zorgen dat u zich comfortabel voelt bij het invullen van uw gezondheidsverklaring of bij het ondergaan van de medische keuring, zodat u zonder zorgen de weg op kunt. De verlenging rijbewijs ouderen moet makkelijk en goed gaan. Wij helpen je graag.

Aanbevolen artikelen
Disclaimer: Er wordt uiterste zorg gedragen ten aanzien van de juistheid van de artikelen, maar de website kan niet garanderen dat de informatie altijd volledig en accuraat is. Bovendien wordt aan de lezer aangeraden om de informatie te verifiëren en eigen bronnen te raadplegen of maak een afspraak met de keuringsarts voordat er actie wordt ondernomen op basis van de informatie die op de website wordt verstrekt. Derhalve benadrukken we dat de informatie alleen ter referentie is en niet bedoeld is ter vervanging van professioneel medisch advies of rijbewijskeuring. Daarnaast benadrukken we ook dat de verantwoordelijkheid voor het nemen van medische beslissingen bij de lezer ligt en niet bij de auteur of de website. Ten slotte, als er fouten of onjuistheden worden gevonden in de informatie, wordt de lezer aangemoedigd om contact op te nemen met de website of de redactie om deze te corrigeren.
Rijbewijskeuring Holland B.V.
4.7
Gebaseerd op 1178 beoordelingen
powered by Google
js_loader